آزمون های ارزیابی دانش صادراتی

ارزیابی آمادگی صادرات

در صادرات به باور این رسیده ایم که شما اول باید ارزیابی آمادگی کنید، اگر صاحب محصولی هستید، اگر صاحب ایده ای هستید یا اگر می توانید ایده دیگران را سرمایه گذاری کنید و صادر کنید، امروز باید کالا و خدمات خودتان را ارزیابی کنید. قبل از هر اقدامی خود را با یکی از مدل های ارزیابی آمادگی صادرات یا Export Readiness Assessment محک بزنید. اما لازم است که صادقانه به این پرسش ها پاسخ دهید تا بدانید واقعا چقدر آماده اید. 

آزمون گام های ۱ تا ۵

آزمون پیش رو از متون آموزشی گام های ۱ تا ۵ تهیه شده و برای سنجش میزان اطلاعات شما در خصوص مباحث مورد نیاز برای صادرات، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

آزمون گام های ۶ و ۷

آزمون پیش رو از متون آموزشی گام های ۶ و ۷ تهیه شده و برای سنجش میزان اطلاعات شما در خصوص مباحث مورد نیاز برای صادرات، مورد استفاده قرار می گیرد.