View this post on Instagram

می خواهیم باهم برنامه صادرات، مسیر صادرات و #ایده صادراتی خود را خلق و #ارزیابی کنیم. این هفته، هر روز بخشی از گام دوم پویش ملی صادرات، با موضوع: پرورش و توسعه کسب و کار صادراتی من در فضای اینستاگرام بارگذاری خواهدشد. آنچه امروز خواهیم شنید: -درک صحیح از ظرفیتها، امکانات و توانمندیها – خلق یک زنجیره تأمین بر اساس توانمندیها -نحوه تعامل با تأمین کنندگان؟ هر روز دقایقی با آموزشهای تخصصی پویش ملی صادرات به خود می بالیم که در پویش ملی صادرات، جمعی متفاوت دورهم جمع شده ایم، جمعی که دغدغه ای مشترک دارند بنام "صادرات"، که برای جهانی شدن، باید جهانی بیاندیشیم، باید به توانمندیها، ظرفیتهای خود و راستی اهدافمان اعتقاد راسخ داشته باشیم و هرگز تشویق، تمجید و تخریب دیگران تاثیری بر ما نخواهد گذاشت و یقین داریم که موفق خواهیم شد. گامهایمان استوار برای ایرانی متفاوت، که اگر می خواهیم ایران را به حرکت درآوریم، باید حرکت را از خود آغاز کنیم. #هنر محمدامین حاج کاظمیان، ترویج #دانش نوین #بازرگانی خارجی با رویکرد #صادرات و تسهیل صادرات منصفانه در شرایط تحریم بوده و هست و #تربیت صادرکنندگان #جوان بسیاری را در کارنامه دارد و در سال پیش رو نیز، می خواهیم در کنارهم، پرتوان، انقلابی در فضای #کسب و #کار #ایران با همتی شگرف، با هدف #ارزآوری و #اشتغالزایی رقم بزنیم، که ما می توانیم ولی باهم. در این عزم #ملی به ما بپیوندید. پویش ملی صادرات تربیت، ترویج، تسهیل دبیرخانه: ساعات اداری ۰۲۱۲۵۹۴۲ واتساپ فقط مکتوب +۹۸۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷ تلگرام و اینستاگرام ‏@EXPORTCAMPAIGN #صادرات #اشتغالزایى #کارآفرینى #ارزآورى #صادرکننده #حمل و نقل #بازرگانى #تجارت #فرهنگ #جوان #صادرات_منصفانه #اقتصاد #مهاجرت #کشاورزى #صنعت #پویش_ملى_صادرات #اشتغال #کارآموزى

A post shared by پویش ملی صادرات EXPORTCAMPAIGN (@exportcampaign) on

نظرات