راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در واحد های تولیدی، کارگاه ها و کارخانجات هدف: تولید ایمن و ایمنی مردم ایران پویش ملی صادرات در راستای وظایف خود در اعتلای فرهنگ تولید ایمن و صادرات محور، درجهت حفظ سلامت شاغلین، زنجیره تامین و در نهایت خریداران، اقدام به تدوین راهنمایی در خصوص پیشگیری از ابتلا […]